fredag 27 mars 2009

Stickfestival i Kumla

Tänk vilken förmån att tillsammans med Sticka-Té få planera en Stickfestival i Kumla. Stickdagarna kommer att förläggas till Officersmässen i Sannahed mellan Kumla och Hallsberg och kommer att gå av stapeln 11-12-13 juni.
Dagarna kommer att fyllas med spännande heldags seminarier och kortare workshops. Meddelar programmet så fort det är helt klart.